Saturday, July 28, 2012

Maharaja Tukojirao III Holkar and Maharani Sharmishtadevi Holkar


Maharaja Tukojirao III Holkar with his swiss born wife Nancy Miller alias Maharani Sharmisthadevi Holkar

No comments: